Opleidingsfilosofie

Opleidingsfilosofie

1. JUVE MOLLEM wil zich promoten als een jeugdopleidingsclub (formation = creating players).

2. JUVE MOLLEM wil jonge voetballers opleiden tot en met het eerste elftal. Het 1ste elftal staat volledig in functie van onze eigen spelers, waarbij de doorstroming primeert op het succes. Het niveau van het eerste elftal zal dus het gevolg zijn van het niveau van onze jeugdopleiding. (Opleiden tot competitieve spelers = creating legends)

3. In deze visie kadert uiteraard ook voetbalplezier (fun= creating moments). Plezier dat dient aanwezig te zijn bij spelers, staf en medewerkers.

JUVE MOLLEM wil dit verwezenlijken door:

 • gestaag te groeien met onze jeugdploegen, met een duidelijke visie en methodiek, tot aan de vorming van een eerste elftal.
 • te zorgen voor een goede omkadering en begeleiding rond spelers die doorstromen. Hierbij dient een goed evenwicht te worden gevonden tussen doorstroming en resultaat in het eerste elftal, zodat spelers in staat worden gesteld om hun opleiding te finaliseren.
 • te zorgen voor een goede instroom van onderuit. Het uitbouwen van een kwalitatieve voetbalspeeltuin met een breedmotorische vorming is primordiaal.
 • de betere voetballers uit de regio aan te trekken naar een club waar een professionele jeugdopleiding en doorstroming primeert boven het resultaat van het eerste elftal.
 • spelers weerbaar te maken via positieve coaching en mentale ondersteuning.
 • een fysieke follow-up en begeleiding aan te bieden aan onze spelers.
 • gebruik te maken van een gestructureerde opleidingsmethodiek.
 • de evolutie van een speler nauwgezet op te volgen en regelmatig feedback te geven aan de ouders.
 • het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere sportclubs en sporttakken.
 • het motiveren van ouders en kinderen via het High Five project, de voetbalraad, positieve coaching,..
 • het aantrekken van zoveel mogelijk gediplomeerde trainers waarvoor we zelf bijkomende opleidingen voorzien binnen onze club.