Blessures

Blessures

Wat doen als je gekwetst geraakt tijdens een wedstrijd of training

1 Verwittig zo spoedig mogelijk de gerechtigde correspondent (Frederik Floru, tel 0499983240, e-mail frederik.floru@gmail.com) en de medisch verantwoordelijke (Sam Wermoes). De trainer geeft je de contactgegevens.

2 Vul het formulier ‘Aangifte van ongeval in.

3 Laat dit formulier invullen door de dokter. De rubriek “Medisch getuigschrift” op de rugzijde van het formulier dient door de dokter te worden ingevuld. Gelieve de dokter te wijzen op het belang van punt 4 i.v.m. speciale zorgen. Indien behandelingen door een kinesitherapeut noodzakelijk zijn, dan dient de behandelende dokter dit te vermelden op het medische getuigschrift. De voorafgaandelijk toestemming van het federale solidariteitsfonds is vereist. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd vanaf de datum die voorkomt op het attest van de behandelde arts. Het Federaal Solidariteit Fonds (kort FSF), verzekeringsorgaan van de KBVB, komt slechts tussen in de kosten van ‘speciale zorgen’ wanneer de voetbalinactiviteit 15 dagen of meer bedraagt en vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag om toestemming in tussenkomst. Er worden slechts één behandeling per dag en slechts 60 behandelingen per kalenderjaar terugbetaald. Indien na een eerste reeks behandelingen er nog bijkomende nodig zijn, dienen deze weer eerst aangevraagd te worden bij de behandelde dokter. Een kopie van het doktersbriefje moet dan wederom goedgekeurd worden door de KBVB.

4 Aan de achterkant in te vullen door het slachtoffer zelf: datum en uur van het ongeval, tijdens wedstrijd of training, op welk speelveld, omstandigheden van het ongeval. Voorzie het formulier van een kleefvignet van de mutualiteit.

5 Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan Frederik Floru. Dit formulier dient immers binnen de 21 kalenderdagen in het bezit te zijn van de KBVB anders wordt het dossier niet aanvaard!

Geef de gerechtigde correspondent op een apart briefje de volgende gegevens:

– Klever van je ziekenfonds
– Bankrekeningnummer van de speler / ouders
– Duidelijke omschrijving van de omstandigheden van het ongeval (datum, uur, plaats, welke wedstrijd/training en hoe het is gebeurd)
– Omschrijving van de opgelopen kwetsuur

Tijdens het genezingsproces

1 Je betaalt alle rekeningen van de dokter, apotheker, kine.

2 Tien dagen na het indienen van het ongeval ontvangt de G.C. een ontvangstbewijs van de voetbalbond die bevestigt de aangifte te hebben ontvangen.

3 De gerechtelijk correspondent bezorgt je het formulier dat vereist is voor de afschrijving van het ongeval.

4 Moeten er meer kine-beurten worden gevolgd dan opgegeven bij aangifte, dan moet je een doktersattest bezorgen bij de G.C.

Je bent hersteld:

1 Je laat de dokter het afschrijvingsformulier invullen.

2 Je gaat met alle rekeningen i.v.m. geneeskundige verzorging naar de mutualiteit en vraag daar een volledig uittreksel van de rekening.

3 Indien je kine hebt gevolgd vraag je een gedetailleerde opgave van de behandelingen & data.

4 Bezorg alle vorige documenten volgens punt 4 bij “Aangifte ongeval” + rekeningnummer van de ouders .

5 Na enige tijd word je verwittigd en wordt het door de bond verschuldigd bedrag overgemaakt via de rekening.

6 Verwittig de medisch verantwoordelijk van de club (Wermoes Sam). Enkel na verwittiging en controle word je opnieuw selecteerbaar geplaatst in SoccerOnline en kom je in aanmerking voor wedstrijden

Opmerking

Het hervatten van trainingen of wedstrijden betekent automatisch het afsluiten van het ongevallendossier. Nadien gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering. De clubverzekering werkt met RIZIV-tarieven. Al wat door de mutualiteit niet erkend wordt, komt uiteraard niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering.