Onze visie

Onze visie

 1. Juve Mollem wil zich promoten als een gespecialiseerde holistische jeugdopleiding.

 2. Juve Mollem wil jeugdvoetballers opleiden tot en met een eigen eerste elftal. Het 1ste elftal staat volledig in functie van de postformatie van onze spelers.  De opleiding primeert op het succes.

 3. Juve Mollem wil dit verwezenlijken:
  • Door gestaag te groeien met onze jeugdploegen,  met 1 visie en methodiek, tot aan de vorming van een eerste elftal
  • Door spelers van het “eerste elftal” maximaal 3 jaar te laten participeren in het eerste elftal om hun opleiding te finaliseren, waarna zij zelf hun weg dienen te zoeken bij andere clubs. Hiermee ons echt profileren als opleidingsclub en niet als prestatieclub!
  • Door te zorgen voor een goede instroom van onderuit.
  • Door op termijn talentrijke voetballers uit de regio aan te trekken naar een club waar een professionele jeugdopleiding primeert.
  • Door het aanbieden van een breed motorische vorming.
  • Door technisch verzorgd combinatievoetbal te brengen.
  • Door op mentaal vlak de spelers weerbaar te maken via positieve coaching en mentale ondersteuning.
  • Door een fysieke follow-up en begeleiding aan te bieden aan onze spelers
  • Door gebruik te maken van een gestructureerde opleidingsmethodiek, waarbij de cognitieve processen tijdens training en wedstrijden worden getriggerd en gestimuleerd. Op deze wijze dragen wij ook bij tot leer- en schoolresultaten.
  • Door de evolutie van een speler nauwgezet op te volgen en regelmatig feedback te vragen met de ouders.
  • Door goede schoolresultaten steeds te promoten en laten voor te gaan op het sportieve.
  • Door  het  opzetten  van  samenwerkingsverbanden  met  andere  sport clubs en sporttakken.
  • Door het motiveren van ouders en kinderen via het High Five project, Voetbalraad, positieve coaching,…
  • Door het  aantrekken van zoveel mogelijk gediplomeerde trainers  waarvoor we zelf bijkomende opleidingen voorzien binnen onze club.

 4. Het unieke jeugdproject, samen met een unieke methodiek moet op termijn zorgen voor een succesvol en jong eerste elftal, dat ook naar de buitenwereld en sponsors aantrekkelijk is om te ondersteunen.