#Creating moments

Onze kernwaarden

#CREATING MOMENTS

#1 POSITIVITEIT

Het creëren van een positieve leeromgeving en een positieve ingesteldheid van spelers, coaches, medewerkers en sympathisanten waardoor we een ideale omgeving vormen om vooruitgang te boeken.

#2 RESPECT

Respect voor medespelers, tegenspelers, scheidsrechter, accommodatie, materiaal, trainers en bestuurders is belangrijk in de huidige maatschappij en is daarom ook een van de kernwaarden van onze club. Samen met positiviteit zorgt respect ervoor dat iedereen zich goed en gewaardeerd kan voelen binnen onze club en clubvisie.